Sopimusehdot ja tietosuojaseloste

Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot
Nämä sopimusehdot sisältävät palveluiden tilausta koskevat ehdot. Huoltovaraus
pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman
ennakkoilmoitusta. Varauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia
sopimusehtoja, jotka ilmenevät näiltä sivuilta. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat
voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Asiakas
Huoltovarauksen toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan
Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä
osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä
on määrätty.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan varausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa,
jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron
sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen.

Reklamaatio ja takuu
Huoltovaraus ei vastaa huoltopaikan ja asiakkaan välisistä reklamaatioista tai huollon
takuusta.
Huoltovaraus ei ole vastuussa palveluiden virheestä aiheutuneista välillisistä tai
välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja voimme kerätä sinusta
käyttäessäsi palveluitamme. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme
kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.
Käyttämällä huoltovarausta hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden
version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden
version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterin pitäjä
Vitec Futursoft Oy valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista
tietosuojalain mukaisesti.
Y-tunnus: 1494253-3
Klovinpellontie 1-3, Torni 2
02180 ESPOO
0207 288 730
info.futursoft@vitecsoftware.com

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot
Vitec Futursoft Oy
puh: +358 207 288 730
Sähköposti: info.futursoft@vitecsoftware.com

3. Rekisterin nimi
Huoltovaraus palvelun rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Huoltovaraus käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakkuuksien käsittelyyn ja
toimittamiseen sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja
käytetään markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on rekisteröityessään tai sen jälkeen
antanut luvan sähköiseen markkinointiviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme seuraavia henkilötietoja:
1. Yhteyshenkilön tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero – Tietoja
käsittelee ja luovuttaa palvelun tarjoava osapuoli kuten huolto/korjaamo,
korikorjaamo, auton kunnostuspalvelu ja huollon tarjoaja. Näitä tietoja
käytetään yhteyden ottamiseksi asioissa, jotka koskevat varattua huoltoa tai
liittyvät suoraan palvelun käyttöön, esim. vahvistusten ja ilmoitusten
lähettäminen.
2. Autoon liittyvät tiedot: auton merkki ja malli, rekisterinumero ja ajokilometrit
sekä huollon tarpeen kuvauksessa luovutetut tiedot. Näitä tietoja käsitellään ja
ne jaetaan palvelun tarjoavalle osapuolelle, joka voi olla esim. huolto/korjaamo,
korikorjaamo, auton kunnostuspalvelu tai huollon tarjoaja. Tietoja käytetään
tarvittavan palvelun arviointia varten.
3. Varaukset tiedot: varauksen aika ja paikka.
4. Käyttäjän IP-osoitteita ei tallenneta erikseen, mutta niiden lukuja käytetään
Google Analytics -ohjelman kautta tehtävään toiminnan tarkasteluun ja
raportointiin. Näiden evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi siitä,
miltä sivulta verkkosivuillemme siirrytään, mitä verkkosivujamme selataan ja
milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite. Lisätietoja
saat evästeet osiosta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta huoltovarauksen yhteydessä sekä
sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
tietojaan.

7. Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai
laki sitä vaatii. Asiakkaan henkilötiedot, yhteystiedot ja auton rekisterinumero
määritetyn ajan kuluttua varatun huoltopäivän jälkeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme joitakin
tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esim. toiminnallisuuden
toteutuksessa tai jos lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita niin tekemään.
Jos tämä tietojen käsittely tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella, toteutetaan tämä lainsäädännön mukaisesti EU:n hyväksymiä
vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy
henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus,
jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

10. Asiakkaan oikeudet
Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa
perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää
oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.
Sinulla on oikeus:
● Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
● Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
● Oikeus tietojen oikaisuun
● Oikeus tietojensa poistamiseen
● Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
● Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
● Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi
Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään
mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme
Trimedia Oy www.trimedia.fi info@trimedia.fi +358 44 535 7215 4
keränneet. Lähetä tällöin meille postitse allekirjoitettu kirjallinen pyyntö
henkilötiedoistasi.

11. Tietoturva
Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua
SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja
käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä
vahvistaa sivuston tietoturvaa.

12. Evästeet
Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä ja
siitä, miten he liikkuvat verkkosivulla.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun käytät
verkkosivuamme. Jokaisella myöhemmällä vierailukerralla ne lähetetään takaisin
verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.
Evästeiden avulla pystytään tunnistamaan käyttämäsi laite, muistamaan mieltymykset
ja valinnat, parantamaan käyttökokemusta ja mukauttamaan mainoksia.